Saturday, November 16, 2019

Islamic Quiz 19 : In me se Kounsa Amal Kufr hai ?

Islamic Quiz 19 Ummat-e-Nabi.com : In me se Kounsa Amal Kufr hai ?

۞ Sawaal:  " In me se Kounsa Amal Kufr hai ?

Options are –

A). Shohar ki Nashukri karna
B). Shohar ka Naam lena
C). Shohar ko Mehar Louta dena
D). Sahi Jawab ka Intezar


Latest
Next Post

post written by:

2 comments: